Vermar s.r.o.
958 41 Veľké Uherce 619

Telefón:
+421 903 486 304

Korešpondenčná adresa:
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske

IČO: 43 875 467
IČ DPH: SK2022501613
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 20318/R

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.