• Vermar s.r.o. Služby v obchode s drevom

   

  Lesnícke služby

   

  Služby poľovníkom

   

  Reality

   

  Poradenstvo
 • Vermar s.r.o. Služby v obchode s drevom

   

  Lesnícke služby

   

  Služby poľovníkom

   

  Reality

   

  Poradenstvo
 • Vermar s.r.o. Služby v obchode s drevom

   

  Lesnícke služby

   

  Služby poľovníkom

   

  Reality

   

  Poradenstvo
Vermar - produkty

Drevo je výsledkom biologického a rastového procesu, ktorý je cieľavedome usmerňovaný lesným hospodárstvom. Získavame ho zo spoľahlivých zdrojov s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj lesov. Našimi dodávateľmi sú Lesy SR, š.p., pozemkové spoločenstvá a súkromné spoločnosti.

V oblasti drevospracujúceho priemyslu sa špecializujeme najmä na spracovanie dreva a piliarsku výrobu. V ponuke máme guľatinové a vlákninové druhy listnatých a ihličnatých drevín, ktoré sú klasifikované podľa noriem STN.

GUĽATINA

Hlavnou komoditou, ktorou sa zaoberáme je predaj guľatiny a to ihličnatej a listnatej. Tento materiál je určený predovšetkým na priemyselné spracovanie, či už pílením alebo dyhovaním.

 • Guľatina ihličnatých stromov

Pri ihličnatej guľatine dodávame drevo určené na pílenie a spracovanie vo výrobných závodoch. Tento typ dreva je dodávaný v I., II. a III. akosti a rôznych typov: Smrek obyčajný, Smrekovec opadavý, Jedľa biela, Borovica lesná, Borovica čierna, Duglaska tisolistá.

 • Guľatina listnatých stromov

Pri listnatej guľatine sa orientujeme na všetky typy domácich drevín, ktoré dodávame vo všetkých troch akostiach. Typy dreva: Buk, Dub, Čerešňa, Javor, Agát, Orech Vlašský, Orech Čierny, Jabloň, Slivka.

 • Vlákninové drevo

Kvalitatívna trieda tohto dreva je V. a ide o listnaté surové drevo, zbavené vetiev a zarezané z oboch strán. Jeho kvalita predurčuje ďalšie spracovanie chemickými procesmi za účelom výroby buničiny a celulózy a na výrobu banskej obkládky a reziva.

 • Banské drevo

Súčasťou našej ponuky je aj banské drevo, ktoré je veľmi zriedkavým sortimentom na trhu s drevom. Väčšinou ide o podporné stĺpy využívané na podopieranie stropov v banských štôlňach a chodbách, príp. sa na ten istý účel využíva v stavebníctve.

 • Palivové drevo

Drevo určené na vykurovanie v domácnostiach s kvalitou ktorá neumožňuje priemyselné využitie.